Polityka prywatno艣ci stronyinternetowej land4travel.com

Informacje og贸lne

Niniejszy dokument okre艣la zasady prywatno艣ci w Serwisie internetowym land4travel.com (dalej jako "Serwis Internetowy"). Administratorem Serwisu Internetowego jest Tomasz Maj prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 IT Service Tomasz Maj wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Stawna 1a/15, 81-629 Gdynia NIP: 5841174020, REGON: 192996950

Dane osobowe

  1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klient贸w Serwisu Internetowego. Ponadto Administrator mo偶e zapisa膰 informacje o parametrach po艂膮czenia jak adresy IP w celach technicznych, zwi膮zanych z administracj膮 serwerami oraz do zbierania og贸lnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z kt贸rego nast臋puje po艂膮czenie), jak r贸wnie偶 w celach bezpiecze艅stwa.
  2. Dane osobowe zbierane przez Administratora s膮 przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z p贸藕n. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z p贸藕n. zm.) wy艂膮cznie na podstawie upowa偶nienia do przetwarzania danych oraz wy艂膮cznie w celu realizacji zam贸wienia z艂o偶onego przez Klienta, archiwizacji lub us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Administratora oraz w innych celach okre艣lonych w Regulaminie.
  3. Administrator dok艂ada szczeg贸lnych stara艅 w celu ochrony prywatno艣ci i informacji mu przekazanych, a dotycz膮cych Klient贸w Serwisu Internetowego. Administrator z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 dobiera i stosuje odpowiednie 艣rodki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych, w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza dane przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnion膮 modyfikacj膮, jak r贸wnie偶 przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.
  4. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, maj膮 oni prawo dost臋pu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a tak偶e mog膮 zwr贸ci膰 si臋 do Administratora z 偶膮daniem usuni臋cia podanych wcze艣niej danych osobowych ze zbior贸w danych prowadzonych przez Administratora, z zastrze偶eniem zdania nast臋pnego. Administrator mo偶e odm贸wi膰 usuni臋cia danych, je偶eli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Serwisie Internetowym naruszy艂 postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu b膮d藕 obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezb臋dne do wyja艣nienia tych okoliczno艣ci i ustalenia odpowiedzialno艣ci Klienta.
  5. W przypadku zmiany danych Klienta, kt贸ry dokona艂 rejestracji w Serwisie Internetowym, Klient po zalogowaniu si臋 w Serwisie Internetowym mo偶e dokona膰 ich modyfikacji.
  6. W przypadku subskrypcji newslettera przez Klienta, Administrator b臋dzie wysy艂a艂 na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomo艣ci zawieraj膮ce informacje o produktach i us艂ugach dost臋pnych w Serwisie Internetowym, a tak偶e informacje o organizowanych konkursach, promocjach.
  7. Administrator mo偶e powierzy膰 przetwarzanie danych osobowych Klient贸w podmiotom trzecim realizuj膮cym niekt贸re us艂ugi, a w szczeg贸lno艣ci realizacj臋 dostawy zam贸wienia, realizacj臋 p艂atno艣ci, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Serwisie Internetowym, tj.:
    1. Operatorowi systemu p艂atno艣ci on-line firmie PayPro S.A. z siedzib膮 w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna艅) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy Pozna艅 鈥 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia艂 VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem 0000347935, o kapitale zak艂adowym 4.500.000 z艂otych w ca艂o艣ci op艂aconym, posiadaj膮cym NIP: 779-236-98-87, b臋d膮cym podmiotem 艣wiadcz膮cym us艂ugi p艂atnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o us艂ugach p艂atniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezb臋dnych do zrealizowania p艂atno艣ci przez PayPro, a w szczeg贸lno艣ci: imi臋 i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
×
Polecam!